Share on facebook
Share on skype
Share on whatsapp

Zaczynamy hospitacje zajęć w grupie I – ŻABKI

Pani dyrektor rozpoczęła hospitacje zajęć w grupie dzieci najmłodszych – ŻABKI od marca bieżącego roku do maja.

Emocje duże. Zdaniem opiekunek sytuacja ta nie należy do przyjemnych. Nie lubią być oceniane.

Jednak dyrektor stara się jak tylko może, aby zajęcia przebiegały w przyjemnej atmosferze zarówno dla całego zespołu, jak i dla maluszków. Opiekunowie zostali wcześniej poinformowani o zasadach obserwacji zajęć.

Działania planowe prowadzone przez dyrektora Żłobka Miejskiego wynikają z potrzeb placówki.

Dyrektor podczas hospitacji nie ingeruje w tok zajęć. Opinię wystawia na piśmie.

  • Po obserwacji zajęć stwierdza się, że wszystkie opiekunki w umiejętny sposób dobrze radzą sobie w pracy z dziećmi. Aby prowadzić zajęcia zabawowe musiały najpierw zdobyć zaufanie grupy dziecięcej. A nie jest to sprawa łatwa !

Ważną pozytywną cechą jest doświadczenie i podejście do dzieci, bez której nie ma możliwości być dobrą opiekunką. Ten, kto kocha dzieci i po prostu lubi z nimi przebywać, w pełni angażuje się w opiekę nad nimi, a to jest przecież najważniejsze. Wszystkie z nich posiadają łatwość nawiązywania kontaktów ze swoimi wychowankami.

  • Maluszki były zadowolone, uśmiechnięte, z zaciekawieniem słuchały i czuły się bezpiecznie.
  • Wniosek : Rodzice mogą mieć pewność, że powierzyli swój skarb właściwej placówce.

A teraz zapraszamy wszystkich do galerii zdjęć. Spójrzcie proszę na Wasze pociechy, jak się bawią i zdobywają podstawową wiedzę !!