Opłaty

Żłobek Miejski Siemianowice Śląskie Logo

Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny. Zasady odpłatności za Żłobek reguluje:

1) Uchwała Nr 178/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 60/2011 Rady Miasta Siemianowic Śl. z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich.

2) Zasady odpłatności za wyżywienie reguluje: Uchwała nr 60/2011 r. Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich.

Opłata za Żłobek od 1 stycznia 2022 r. składa się z:

a) opłaty za pobyt– 1,10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce a w przypadku drugiego dziecka 0,55 zł za godz.; w przypadku trzeciego i kolejnego opłaty nie pobiera się;

b) dodatkowej opłaty– powyżej 10 godzin przebywania dziecka w szczególnie uzasadnionych wypadkach, która wynosi 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad 10 godz.

c) opłaty za żywienie– placówka zapewnia 3 posiłki dziennie. Opłata za żywienie od 1 stycznia 2022 r. wynosi za trzy posiłki 6,50 zł/dzień, za dwa posiłki 80% stawki= 5,20 zł/dzień.

Opłaty wnosi się z góry do 15-go każdego miesiąca na konto Żłobka Miejskiego:

– ING BŚ: 89 1050 1357 1000 0023 1712 9035