Plan dnia

Plan Dnia

5:30 - 8:00

Przyjmowanie dzieci, zajęcia dowolne, przygotowanie śniadania.

8:00 - 8:30

Śniadanie.

8:30 - 9:00

 Trening czystości- nocnikowanie , mycie rączek.

9:00 - 11:40

Zajęcia dodatkowe: zajęcia z elementami rytmiki i j. angielskiego, spacery, zajęcia ruchowe, zajęcia dowolne itp. w tym:

10:00 - 10:20

Zajęcia edukacyjne.

11:40 - 12:00

Przygotowanie do obiadu (nocnikowanie, mycie rączek, siadanie do stoliczków).

12:00 - 12:35

Obiad.

12:35 - 12:45

Toaleta, przygotowanie dzieci do odpoczynku.

12:45 - 14:00

Cisza poobiedna (leżakowanie), słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14:00 - 14:30

Ubieranie dzieci, przygotowanie do podwieczorku.

14:30 - 15:00

Podwieczorek, mycie rączek.

15:00 - 16:45

Zajęcia dowolne, wydawanie dzieci Rodzicom.