Personel

Personel

Dyrektorem Żłobka jest pani Beata Stepak, która rozmawia z rodzicami i przyjmuje wszystkie pociechy. Ma całą placówkę na „głowie”. Pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Przyjmuje do pracy osoby kochające dzieci. Czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa. Reprezentuje Żłobek na zewnątrz i prowadzi negocjację w sprawach go dotyczących.

Główny księgowy, pan Zdzisław. Skrupulatnie liczy i czuwa nad przydzielonym budżetem. Dba, aby naszym milusińskim „nic” nie brakowało.

Pani Ewa st. referent swym miłym, zachęcającym głosem załatwia wszelkie formalności, związane z przyjęciem dzieci.

Doradza i uspokaja rodziców. Jest miła i bardzo delikatna. Na wszystko znajdzie dobrą radę.

Nad realizacją opieki zdrowotnej czuwa w żłobku pielęgniarka, która prowadzi baczną obserwację Waszych pociech. Kontaktuje się z Rodzicami w przypadku zauważenia objawów chorobowych u dzieci, realizuje programy profilaktyki zdrowotnej. To pod jej nadzorem dzieci uczą się myć ząbki.

Pani Sylwia – opiekunka to osoba pełniąca funkcję z-cy dyrektora. Nadzoruje pracę całego zespołu. Chętnie udziela Państwu pomocy i dąży do tworzenia przyjaznej, spokojnej i rodzinnej atmosfery.

W naszym żłobku pracuje wykwalifikowany personel kochający dzieci i swoją pracę.

Opiekujemy się Waszymi pociechami i wspieramy ich rozwój w atmosferze miłości, zabawy i radości.

Personel Żłobka Miejskiego posiada udokumentowane i sprawdzone kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3).

Nasz personel:

Kadrę opiekuńczą naszej placówki stworzono w oparciu o staranne dobranie osób w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru.
To osoby tworzące zespół zaangażowany w pracy, odpowiadający za jakość swojej pracy i bezpieczeństwo dzieci.

Powyższe osoby to:

Zespół opiekunek wyróżniający się wysoką kulturą osobistą, cierpliwością, rzetelnością i wrażliwością. To osoby pełne ciepła, oddane w pracy, wrażliwe na potrzeby dzieci.

Praca z dziećmi jest dla nich powołaniem zawodowym, wobec tego dają dzieciom z siebie to co najcenniejsze.

Nasz zespół opiekunek to różnorodne grono specjalistów gwarantujące każdemu dziecku szybkie uzyskanie kluczowych kompetencji dzieciństwa, a mianowicie:

  • samodzielności fizycznej, społecznej i psychicznej.

Opiekunki wspomaga zespół pomocniczy, są to osoby na etacie woźnej, które wspierają fachowy personel w działaniach opiekuńczo-wychowawczo-pielęgnacyjnych.
Dbają o czystość naszej placówki i dlatego Żłobek zawsze lśni „na medal”.
Pomagają także Waszym milusińskim w codziennych czynnościach.
Wszystkie Panie bardzo lubią dzieci, a uśmiech i zadowolenie maluszka o wszystkim mówi.

Dietetyk, pani Helena, sprawuje nadzór nad prawidłowym żywieniem małego dziecka. Często rozmawia z rodzicami i weryfikuje podaż pewnych produktów z żywienia Waszych pociech. Obserwuje maluszki w trakcie spożywania posiłków i w ten sposób wie, co dzieci lubią najlepiej. Zachęca do kosztowania nowych potraw. Jej założenie to zdrowa, pyszna i zbilansowana dieta.

Intendentka, pani Justyna dba o zakup najlepszego, świeżego towaru. Wychodzi z założenia, że dla każdego „coś” dobrego. Ściśle współpracuje z dietetykiem.

Personel obsługi to:

zespół kucharek i pomocy kuchennej, który przygotowuje smaczne posiłki, zgodnie z zaleceniami pani dietetyk, dbając o smak i estetykę posiłków
pracownik gospodarczy, pan Eugeniusz wita wszystkich uśmiechem już przy bramce ogrodzenia, dba o czystość terenu należącego do placówki, pielęgnuje rabatki, naprawia zepsute zabawki
portierzy pilnujący mienie żłobkowe, a pan Paweł prowadzi nam dodatkowo stronę internetową dla Waszych i naszych potrzeb.

W Żłobku prowadzone są :

  • zajęcia z elementami rytmiki, które prowadzi pani Ania, osoba z wyższym wykształceniem, ze specjalnością wokalno-aktorską. Są to zabawy, ze szczególnym wykorzystaniem aktywności ruchowo-muzycznej.

    Dzieci mają okazję poprzez ruch, słowa, muzykę zaspokoić naturalną ciekawość i gotowość zdobywania nowych uzdolnień, albo po prostu pohasać sobie w rytm muzyki.

  • zajęcia z elementami języka angielskiego, które prowadzi pani Ola, nauczyciel z wyższym wykształceniem z uprawnieniami do nauki języka angielskiego u małych dzieci. To osoba kreatywna i energiczna, mająca dużo pomysłów, aby uatrakcyjnić swoją pracę. Pragnie, aby jej podopieczni się nie nudzili a zajęcia dla nich były wielką przygodą.