Share on facebook
Share on skype
Share on whatsapp

Ważna informacja- O RODZINNYM KAPITALE OPIEKUŃCZYM !!

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270), dającej możliwość dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, informujemy, iż na mocy ww. ustawy rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich mają obowiązek przekazać organowi prowadzącemu, reprezentowanego przez Żłobek Miejski dane określone w załączonym dokumencie.

Prosimy o wypełnienie załączonego dokumentu i złożenie w sekretariacie Żłobka Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie 14.01.2022r.
Dokumenty będą dostępne w Sekretariacie oraz na stronie internetowej Żłobka.