Share on facebook
Share on skype
Share on whatsapp

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2021/2022

Grupa wesołych dzieci

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich ogłasza rekrutację dzieci do żłobka na rok szkolny 2021/2022
rozpoczynający się od września bieżącego roku,
których rodzice zamieszkują na terenie  miasta Siemianowice Śląskie.

 

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z Procedurą Rekrutacji, znajdującą się w dziale Dokumenty do pobrania.

W okresie pandemii zmienia się jednak sposób złożenia Kart Zgłoszeń i dni ich przyjmowania:

1) Należy złożyć tylko wypełnioną Kartę Zgłoszenia (część  I i II), z pieczęcią zakładów lub zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie Rodziców/opiekunów prawnych. W Karcie rodzice powinni również podać datę, od której dziecko ma zostać objęte opieką w placówce.

 

UWAGA !! Od momentu ogłoszenia rekrutacji zmieniła się Karta Zgłoszenia.

Karty Zgłoszenia pobrane przed ogłoszeniem rekrutacji nie będą akceptowane.

 

PAMIĘTAJ !! Karty Zgłoszenia przyjmowane są na dany rok szkolny. 

 

2) Wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w Karcie ze stanem faktycznym.

3)  Wypisaną Kartę Zgłoszenia należy włożyć do przygotowanych przez nas kopert z kolejnym numerkiem i wrzucić do specjalnie przygotowanej urny, która wystawiona będzie w dniach naboru przed budynkiem, przy wejściu głównym.

Prosimy o zachowaniu odpowiednich odległości między sobą.

4) W okresie pandemii rodzice/opiekunowie prawni będą mieć możliwość złożenia dokumentu:

  • w sobotę 10 kwietnia 2021 roku w godzinach:  od 06:00 do 16:00
  • i dodatkowo w czwartek 15 kwietnia od 9:15 do 12:30
  • oraz w piątek 30 kwietnia 2021 roku od 9:15 do 12:30.

5) Dzieci urodzone w 2018 r. nie uczestniczą w naborze na wrzesień 2021 r., ze względu na osiągnięcie w 2021 r. wieku przedszkolnego.

 

RODZICU !! Jeśli masz do nas pytania związane z rekrutacją, preferujemy kontakt :

w godzinach  od 9:30  do 13:00

(udzielimy rad, wskazówek, chętnie pomożemy)

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 24 maja 2021 roku o godzinie 10:00.

Lista dzieci przyjętych do Żłobka zostanie umieszczona w oknie, obok głównych drzwi wejściowych do budynku .

Nie podajemy informacji o wynikach telefonicznie!

Zdjęcia

Halloween