Rekrutacja Dzieci do Żłobka 2023/2024

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2023/2024
Rekrutacja Dzieci do Żłobka 2023/2024

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich ogłasza rekrutację dzieci do żłobka na rok szkolny 2023/2024 rozpoczynający się od września bieżącego roku, których rodzice zamieszkują na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

Jak zapisać dziecko do Żłobka Miejskiego

Zapisanie, rejestracja dziecka polega ona na zgłoszeniu dziecka on-line poprzez stronę internetową Żłobka:

Proces zapisywania dziecka do Żłobka zaczynamy

  • od 3 kwietnia 2023 roku od godz. 9:00
  • do 5 kwietnia 2023 r. godz. 15:00

Warto wiedzieć, że o przyjęciu do placówki decyduje nie tylko kolejność zgłoszeń, dlatego prosimy nie sugerować się nr zgłoszenia!!

Po zakończeniu rejestracji należy pobrać Kartę Zgłoszenia ze strony, którą należy wypisać, wydrukować i złożyć w Żłobku 11 kwietnia – 13 kwietnia 2023 roku w godzinach od 07:00 do 13:00.

Sposób złożenia Kart Zgłoszeń (w wersji papierowej) i dni ich przyjmowania:

1) należy złożyć tylko wypełnioną dokładnie Kartę Zgłoszenia (stronę 1, 2 i 3),

z dołączeniem zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie Rodziców/opiekunów prawnych. 

W Karcie rodzice powinni również podać datę, od której dziecko ma zostać objęte opieką w placówce;

2) wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w Karcie ze stanem faktycznym.;

3) Kartę Zgłoszenia należy włożyć do koperty

4) W placówce wrzucić do przygotowanej urny, która wystawiona będzie w dniach naboru, przy wejściu głównym.

5) Rodzice/opiekunowie prawni będą mieć możliwość złożenia dokumentu

  • 11 kwietnia, 12 kwietnia i 13 kwietnia 2023 roku w godzinach: od 07:00 do 13:00

6) dzieci urodzone w 2020 r. nie uczestniczą w naborze na wrzesień 2023 r., 

ze względu na osiągnięcie w 2023 r. wieku przedszkolnego.

RODZICU!! Jeśli masz do nas pytania związane z rekrutacją, preferujemy kontakt:

(udzielimy rad, wskazówek, chętnie pomożemy)

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 10:00.

Lista dzieci przyjętych do Żłobka zostanie umieszczona na oknie, obok głównych drzwi wejściowych do budynku.

Nie podajemy informacji o wynikach telefonicznie!