Rekrutacja Dzieci do Żłobka 2022/2023

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022 2023
Rekrutacja Dzieci do Żłobka 2022/2023

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich ogłasza rekrutację dzieci do żłobka na rok szkolny 2022/2023 rozpoczynający się od września bieżącego roku, których rodzice zamieszkują na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

Sposób złożenia Kart Zgłoszeń i dni ich przyjmowania:

1) należy złożyć tylko wypełnioną dokładnie Kartę Zgłoszenia (część I i II), z dołączeniem aktualnych zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie Rodziców/opiekunów prawnych. W Karcie rodzice powinni również podać datę, od której dziecko ma zostać objęte opieką w placówce;

2) wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w Karcie ze stanem faktycznym.;

3) tak wypisaną Kartę Zgłoszenia należy włożyć do przygotowanych przez nas kopert z kolejnym numerkiem i wrzucić do przygotowanej urny, która wystawiona będzie w dniach naboru, przy wejściu głównym.

UWAGA ! Przyjmowane będą tylko aktualne Karty Zgłoszenia, wydrukowane od dnia podania informacji o naborze na stronie internetowej Żłobka.

4) Rodzice/opiekunowie prawni będą mieć możliwość złożenia dokumentu
w sobotę 9 kwietnia 2022 roku w godzinach: od 07:00 do 15:00
• i dodatkowo w środę 13 kwietnia od 9:15 do 12:30

5) dzieci urodzone w 2019 r. nie uczestniczą w naborze na wrzesień 2022 r.,
ze względu na osiągnięcie w 2022 r. wieku przedszkolnego.

RODZICU !! Jeśli masz do nas pytania związane z rekrutacją , preferujemy kontakt :

Telefoniczny: 32 228 37 68
w godzinach: od 9:30 do 13:00
( udzielimy rad, wskazówek, chętnie pomożemy )

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23 maja 2022 roku o godzinie 10:00.

Lista dzieci przyjętych do Żłobka zostanie umieszczona w oknie, obok głównych drzwi wejściowych do budynku.

Przepraszamy ! Nie podajemy informacji o wynikach telefonicznie !