Share on facebook
Share on skype
Share on whatsapp

Praca dla Dietetyka w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich

Praca dla DIETETYKA w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich
Żłobek - logo - bez napisów

Siemianowice Śląskie, 15.06.2021 r.

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
przy ul. A. Zgrzebnioka 36
zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko Dietetyka w Żłobku Miejskim

Wymagania niezbędne:
» wykształcenie minimum średnie o profilu dietetyk
» niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
» stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem
» aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
(możliwość uzupełnienia po procesie rekrutacji)
» doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
» umiejętność obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:
» umiejętność pracy w zespole
» umiejętność dobrej organizacji pracy
» doświadczenie w układaniu jadłospisów dla żywienia zbiorowego- dzieci do lat 3
» predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia,
komunikatywność

Zakres wykonywanych podstawowych zadań na stanowisku:
» planowanie jadłospisów
» analiza jadłospisu zgodnie z normami i zapotrzebowaniem energetycznym na poszczególne składniki pokarmowe z uwzględnieniem dziennej stawki żywieniowej
» układanie i nadzór nad dietami eliminacyjnymi
» prowadzenie szkoleń profilaktycznych dla dzieci i pracowników
» znajomość zasad HACCP
» wykonywanie innych zadań związanych z organizacją pracy żłobka

Wymagane dokumenty:
» CV
» dokumenty poświadczające wykształcenie
» dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej
» Oryginały w/w dokumentów kandydaci zobowiązani są okazać przy rozmowie kwalifikacyjnej.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.


Umowa o pracę na pełny etat
Ilość wolnych etatów: 1
Rodzaj Umowy : Umowa na czas zastępstwa : od 01.09.2021 do około 31.12.2022 r.

  • Termin i miejsce składania dokumentów:
    » Mailowo na adres kontakt@zlobekmiejski-siemce.pl w temacie wpisując: „Oferta pracy Dietetyk” lub
    » Osobiście w sekretariacie żłobka w terminie: do dnia 30.06.2021 r.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.