Share on facebook
Share on skype
Share on whatsapp

Rodzice !! Powtórzenie informacji

Powtórzenie informacji
  1. Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego
    dla dzieci nowo przyjętych od miesiąca września 2021 roku będziemy podpisywać
    z Państwem w dniach: 27 i 30 sierpnia 2021 roku w godzinach od 9:00 do 14:00.

    W tym dniu RODZIC przynosi wypełnioną KARTĘ INFORMACYJNĄ O DZIECKU (druk na stronie www Żłobka, w zakładce Dokumenty do pobrania).

  2. W dniach podpisywania Umów, będzie możliwość rozmowy z opiekunką z danej grupy przypisanej dla dziecka, z pielęgniarką w przypadku pytań zdrowotnych i profilaktycznych.

  3. RODZICU ! W przypadku nie podpisania Umowy i braku potwierdzenia przyjścia dziecka od września, maluszek zostanie skreślony z listy dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego.