Share on facebook
Share on skype
Share on whatsapp

RODZICE !!  POWTÓRZENIE INFORMACJI

Powtórzenie informacji dla Rodziców

RODZICE !! POWTÓRZENIE INFORMACJI

1) Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego

dla dzieci nowoprzyjętych od września 2022 roku będziemy podpisywać

z Państwem w dniach: 29 i 30 sierpnia 2022 roku w godzinach od 9:00 do 14:00.

2) W dniach podpisywania Umów, będzie możliwość rozmowy z opiekunką z danej grupy przypisanej dla dziecka, z pielęgniarką, w przypadku pytań zdrowotnych i profilaktycznych

3) W miarę możliwości prosimy o przyjście mamy do podpisania Umowy.

 

RODZICU! 

W przypadku niepodpisania Umowy i braku potwierdzenia przyjścia dziecka od września, maluszek zostanie skreślony z listy dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego.

 

4)  W pierwszym dniu obecności dziecka w Żłobku należy dostarczyć dokumenty:

Druki należy pobrać ze strony Żłobka, z działu REKRUTACJA / DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

W tym samym DZIALE- przed przyjściem do Żłobka należy zapoznać się:

– z wzorem UMOWY

– Regulaminem Organizacyjnym

– Statutem Żłobka