Share on facebook
Share on skype
Share on whatsapp

Ponowienie ogłoszenia rekrutacji

Ponowienie rekrutacji

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich ponawia ogłoszenie rozpoczęcia rekrutacji dzieci do żłobka na rok szkolny 2021/2022, których rodzice zamieszkują na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

Rodzice/opiekunowie prawni będą mieć możliwość złożenia Karty Zgłoszenia:

  • w sobotę, w dniu 8 maja 2021 roku w godzinach: od 06:00 do 16:00
  • i dodatkowo w dniu 13 maja 2021 r. w czwartek od 9:15 do 12:30

Wypisaną Kartę Zgłoszenia należy włożyć do przygotowanych przez nas kopert z kolejnym numerkiem i wrzucić do specjalnie przygotowanej urny, która wystawiona będzie w dniach naboru przed budynkiem, przy wejściu głównym.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00.
Lista dzieci przyjętych do Żłobka zostanie umieszczona w oknie, obok głównych drzwi wejściowych do budynku.
Nie podajemy informacji o wynikach telefonicznie!