Podpisywanie umów dla dzieci nowo przyjętych

Dokument

RODZICE !! 

1) Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego

dla dzieci nowo przyjętych od września 2023 roku będziemy podpisywać

z Państwem w dniach: 28 i 29 sierpnia 2023 roku w godzinach od 9:00 do 14:00

2) W miarę możliwości prosimy o przyjście mamy do podpisania Umowy.

RODZICU! 

W przypadku niepodpisania Umowy i braku potwierdzenia przyjścia dziecka od września, maluszek zostanie skreślony z listy dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego.

3)  W pierwszym dniu obecności dziecka w Żłobku należy dostarczyć dokumenty:

Druki należy pobrać ze strony Żłobka, z działu DOKUMENTY DO POBRANIA.

W tym samym DZIALE- przed przyjściem do Żłobka należy zapoznać się:

– z wzorem UMOWY

– Regulaminem Organizacyjnym

– Statutem Żłobka