OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW na rok szkolny 2022/2023

Rozpoczynamy zapisy dzieci do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2022/2023.

Jak co roku korzystamy z oferty przygotowanej przez: STU ERGO HESTIA a składka wyniesie 35,00 zł za dziecko, na sumę ubezpieczenia 17 500 zł.

Wpłaty za ubezpieczenie będzie można dokonać przelewem na konto Żłobka Miejskiego w ING BŚ nr:

23 1050 1214 1000 0090 8103 6874

W tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę do której dziecko uczęszcza.

Na wpłaty za ubezpieczenie czekamy do dnia 19 października 2022 roku, po tym terminie konto zostanie zamknięte.

 

Dla zainteresowanych oferta z przygotowanym materiałem świadczeniowym w załączniku: