Dzień Otwarty Żłobka Miejskiego w Siemianowicach

Dzień Otwarty Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

W dniu 25 czerwca (sobota) odbędzie się Dzień Otwarty w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich.

Serdecznie wszystkich zapraszamy w godzinach Między 9:00 a 14:00 !